Actueel

Riolering van beton is het meest betrouwbaar

Onze gezondheid ligt onder de grond

Einde aan wateroverlast voor omwonenden

Riolering en circulariteit

Over Betonhuis Riolering

Betonhuis Riolering bevordert de kennis en toepassing van beton voor rioleringen en leidingsystemen. Betonhuis Riolering houdt haar stakeholders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ondersteunt opdrachtgevers met de overdracht van vakkennis. De leden van Betonhuis Riolering ontwikkelen nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door samen te werken, met marktpartijen in de keten en met kennisinstellingen. Dat maakt Betonhuis Riolering kenbaar in de markt en zichtbaar in de samenleving.

De leden van Betonhuis Riolering zijn vakkundig en leveren kwaliteit: innovatie en maatwerk waar dat moet, uniformiteit waar dat kan, dat maakt zichtbaar waar Betonhuis Riolering voor staat.
De producenten van betonleidingsystemen zijn transparant over de herkomst en samenstelling van hun product en de stappen die zij zetten om milieubewust te produceren. Beton is een robuust, circulair product met een lange levensduur en een lage onderhoudsbehoefte. Dat maakt beton tot de meest duurzame oplossing voor circulariteit, klimaatadaptie en volksgezondheid. 

 

Eric de Groot, voorzitter Betonhuis Riolering
Wie kiest voor beton kiest voor bewezen duurzaamheid. Beton slijt niet en gaat lang(er) mee. Dat levert de meest verant­­woorde economische investering op en is gunstig voor ons leefmilieu. Bovendien biedt beton de oplossing voor klimaatadaptatie. Met grotere rioolbuizen kan het regenwater in korte(re) tijd worden afgevoerd en beschikt het riool over een bergingsfunctie, ook in tijden van droogte.
Kennispagina
Soorten rioolstelsels

Soorten rioolstelsels

Lees meer
Kennispagina
Riolering van beton een totaalsysteem

Riolering van beton: een totaalsysteem

Lees meer
Kennispagina
Vervangen van riolering van beton

Vervanging van riolering

Lees meer
Kennispagina
Verbindingen riolering van beton

Verbindingen in rioolsystemen

Lees meer
Kennispagina
Aanleg riolering Noordwijkerhout

Geschiedenis van riolering van beton

Lees meer
Kennispagina
Aanleg van riolering van beton

Ontwerp en aanleg van riolering van beton

Lees meer
Kennispagina
Normering

Normering van riolering van beton

Lees meer
Kennispagina
Riolering van beton is duurzaam

Riolering van beton is duurzaam

Lees meer
Nieuwspagina
Inkoop riolering van beton

Inkoop riolering van beton: graag eenduidige eisen

Lees meer
Kennispagina
Infiltratiebuis

Productinnovatie in betonnen riolering

Lees meer