kennispagina

Parkeersystemen

Auteur: Taco van den Broek 12 september 2019 Laatste update 26 oktober 2020

Met de grote diversiteit aan prefab betonproducten is elke soort parkeerfaciliteit te ontwerpen en te bouwen. Er zijn verschillende parkeersystemen. 
 

Onder gebouwen gelegen garages 

Met name bij kantoren vormt het vaak geen bezwaar om de begane grondvloer te gebruiken als stallingsruimte voor auto’s. Vanwege de beukmaat van de meeste kantoren van ongeveer 14,0 meter is deze ruimte goed te gebruiken voor parkeren. Eventueel half verdiept, zodat er geen kelderconstructie hoeft te worden gecreëerd en de auto’s aan het zicht worden onttrokken.
De garages onder appartementengebouwen zijn vaak maatwerk oplossingen. Bij appartementengebouwen is het stramien van de bouwmuren vaak leidend en moeten dikwijls inventieve wegen worden bewandeld om tot een rationeel ontwerp te komen. In deze garages is het benodigde vloeroppervlak per auto hoger dan garages zonder kolommen en/of wanden tussen de parkeervakken. 
 

Bovengrondse garages 

Bovengrondse parkeergarages worden toegepast als parkeren op maaiveld niet voldoende ruimte geeft. In de steden zullen stedenbouwkundige randvoorwaarden de mogelijkheden bepalen. Kan een garage bovengronds ingepast worden of moet gedacht worden aan een duurdere (deels) ondergrondse oplossing. Bij de nieuwbouw van kantoren stelt de gemeente vaak een parkeereis, waarbij de eigenaar van het kantoor wordt verplicht een vastgesteld aantal plaatsen per werkplek te creëren. Indien echter het oppervlak van het terrein te klein is of de grondprijzen te hoog zijn, kan een parkeergarage een oplossing bieden. Uiteraard worden daarmee ook de loopafstanden verkleind. Het beschikbare stuk terrein en het aantal te stallen auto's bepalen het aantal verdiepingen van de garage. In het geval plaatselijke verordeningen de maximale bouwhoogte voorschrijven, wordt in combinatie met het aantal auto's het grondvlak van de garage bepaald. Bovengrondse parkeergarages kunnen grofweg in drie systemen worden verdeeld: 

  • Vlakke-vloer garage: deze bestaat uit een aantal horizontaal gelegen vloeren die bereikbaar zijn via hellingbanen. De hellingbanen kunnen buiten de garage worden geplaatst of daarbinnen. Buiten de garage geplaatste hellingbanen kunnen als rechte helling of spiraalvormig worden uitgevoerd. Het parkeercomfort van vlakke garages is over het algemeen goed. De parkeerroutes zijn vaak wat langer dan bij splitlevelgarages het geval is. De hellingbanen zijn over het algemeen wat gecompliceerder door de grotere hoogte die moet worden overwonnen, zodat het aantal hellingen in de praktijk vaak tot een minimum beperkt blijft.
  • Hellingbaangarage: hierbij liggen de vloeren onder een helling in de lengterichting van de rijbaan. De parkeervakken staan loodrecht op de helling vanwege het gevaar van een op de helling doorrollende auto. De parkeerhelling wordt gebruikt om de hoogteverschillen tussen de vloeren te kunnen overbruggen. Combinaties van hellingbaan en vlakke garages komen ook voor. Hierbij wordt één stramien als helling uitgevoerd en het andere als vlakke vloer. De hellingbaan wordt in twee richtingen bereden. Bij tweebeukige garages leidt de parkeerroute langs alle plaatsen, zodat open plaatsen snel kunnen worden gevonden.
  • Splitlevel-garage: deze bestaat uit vlakke vloeren die over een halve verdiepingshoogte verspringen. Het hoogteverschil tussen de vloeren wordt hierdoor beperkt tot een halve verdiepingshoogte zodat met korte hellingbanen kan worden volstaan. Bij garages uitgevoerd in TT-vloeren kunnen de hellingbanen in geknikte elementen worden uitgevoerd, zodat extra kolommen ter plaatse van de hellingbaanconstructie niet nodig zijn. Vaak wordt eenrichtingsverkeer toegepast in combinatie met een aantal hellingbanen zodat een aantal rijlussen wordt gecreëerd. Korte lussen voor het snel stijgen of dalen en lange lussen om parkeervakken te zoeken. Bij een splitlevelgarage is aandacht vereist voor het creëren van voldoende ruime bochtstralen voor de hellingen.
     

In het Handboek Prefab Beton staat meer gedetailleerde informatie over parkeergarages.