kennispagina

Uitvoering van beton

Betonmortel wordt op de bouwplaats aangevoerd met truckmixers. Vanuit de truckmixers wordt de betonmortel in de bekisting gebracht. Een goede communicatie tussen afnemer en betonproducent en de juiste wijze van voorbereiding en verwerken van betonspecie zijn belangrijk voor de realisatie van een betonconstructie.

Samenwerken tijdens de uitvoering van beton

In het werk gestort beton heeft de unieke eigenschap dat het tijdens de uitvoering van het bouwproject in kan spelen op een bouwsituatie. Het eindresultaat is afhankelijk van het betontechnologisch en logistiek proces. Maar ook de wijze van storten, verwerken en nabehandelen heeft invloed op het eindresultaat. De bij Betonhuis aangesloten centrales beschikken over uitgekiende, betontechnologische en logistieke kennis. Hierdoor is de betrouwbaarheid van levering en de kwaliteit van de betonmortel gewaarborgd. Ook in de wijze van verwerken kan een betoncentrale adviseren. Hierbij is het stortplan een belangrijk onderdeel van de uitvoering. 

Verwerkbaarheid van betonmortel

Bepalend bij het storten van beton is dat de plasticiteit en de samenhang van de betonspecie zijn afgestemd op de wijze van storten en verdichten. In de betontechnologie worden de begrippen plasticiteit en samenhang samengevat in de term verwerkbaarheid en wordt uitgedrukt in de consistentieklasse. Is de betonspecie te stug, dan laat deze zich niet goed verdichten en zullen holle ruimtes en lucht in de betonspecie achterblijven (consistentie te laag/plasticiteit te laag). Is de betonspecie te vloeibaar en treedt tijdens het verdichten ontmenging op, dan is de samenhang onvoldoende. De afnemer moet aangeven welke verwerkbaarheid nodig is. De verantwoordelijkheid voor het correct aanleveren van de gevraagde verwerkbaarheid ligt bij de betoncentrale omdat per soort betonconstructie en bouwsegment kan de eis aan de verwerkbaarheid nogal verschillen.

Bekisting

Voor complexe bekistingsvormen en hoge concentraties wapening is een zeer plastisch of vloeibaar betonmortel gewenst, daarbij is ook de wijze van transport op de bouwplaats van invloed. Voor wegenbouw met behulp van een slipvormpaver is een stabiel, halfplastisch beton nodig. Bij het storten van beton onder een helling wordt een halfplastisch  tot plastisch thixotroop betonmortel gevraagd.

Stortplan tijdens de uitvoering  Meer informatie 
Bron: Betonbouwgids
Transport  Bouwplaatsvoorziening
  Losplaats
Stortmethoden Stortgoot mixer
  Kubel
  Betonpomp
Bekisting Soorten bekisting
  Ontkisten
Storten / verwerken Stijgsnelheid
  Verdichten
  Afwerken
  Nabehandelen