kennispagina

Betonmortel bestellen

De kwaliteit, sterkte en duurzaamheid van beton worden bepaald door de juiste samenstelling van de betonmortel en een goede verwerking daarvan. Bij het bestellen van betonmortel is het belangrijk dat vooraf duidelijk omschreven staat aan welke eisen de betonmortel bij aflevering en na verharding moet voldoen.

Waar kunt u betonmortel bestellen?

Beton bestelt u bij een betoncentrale aangesloten bij Betonhuis Betonmortel (vh VOBN). Dit zijn hoogwaardige bedrijven, die het optimale betonmengsel samenstellen met uiteenlopende eigenschappen op basis van verschillende prestatie-eisen. Deze eisen zijn omschreven in NEN-EN 206-1 aangevuld met NEN 8005 voor de specifieke Nederlandse situatie. Deze normen bepalen dat onderstaande specificaties moeten worden opgegeven:

Overleg voor de bestelling met een betoncentrale

Voordat de eerste truckmixer op de bouwplaats arriveert, moet er overleg met de betoncentrale zijn geweest. Het is belangrijk dat de afnemer aan de betoncentrale duidelijk maakt aan welke eisen de geleverde betonspecie moet voldoen of dat de afnemer dit samen met de betoncentrale samenstelt. Het betreft niet alleen de prestatie-eisen die aan het verharde beton worden gesteld, maar ook eisen aan de verwerkbaarheid van de betonspecie. Natuurlijk kunnen meer eisen worden opgegeven, bijvoorbeeld ten aanzien van de sterkteopbouw of specifieke eisen zoals bij toepassing van schoonbeton of gekleurd beton.

Diensten die helpen bij het bestellen van betonmortel

  • Deskundig samenstellen van de betonmortel afgestemd op de wensen van de afnemer en de technische eisen van het project.
  • Vakkundig doseren en mengen van de benodigde grondstoffen tot een betonmortel met de overeengekomen technische eigenschappen.
  • Transport van de betonmortel naar de afleverplaats op vooraf overeengekomen tijdstippen en in vooraf overeengekomen hoeveelheden.
  • Transport van de betonmortel op de bouwplaats met behulp van betonpompen, mits vooraf overeengekomen.

Een gecertificeerde betoncentrale zal haar productieproces zodanig besturen en alle productiegegevens zo registeren, dat de kwaliteit van het product onderschreven wordt door een door de Raad voor de Certificatie erkende certificatie-instelling. De bij Betonhuis aangesloten betoncentrales zijn gecertificeerd, beschikken bijna allemaal over het CSC-keurmerk en hebben deskundig personeel in dienst, zodat u verzekerd bent van goede begeleiding. Zo kan een betontechnoloog u bijvoorbeeld adviseren welke betonsamenstelling in uw specifieke situatie het beste is. Zaken die hierbij ter sprake kunnen komen zijn onder meer:

  • vertragen van de binding en/of verharding;
  • verhogen van de aanvangssterkte;
  • verlagen van de warmteontwikkeling;
  • verbeteren van de verwerkbaarheid;
  • bijzondere eisen aan het uiterlijk van het beton;
  • bijzondere omstandigheden zoals onder of aan het water storten, storten bij hoge temperaturen of bij vorst.

Meer weten?

Neem contact op met een betoncentrale, aangesloten bij Betonhuis.

Betoncentrales in Nederland