kennispagina

Soorten beton

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 20 februari 2019 Laatste update 19 mei 2021

De moderne betoncentrale of betonfabriek kan honderden varianten beton samenstellen voor verschillende producten en toepassingen. Door het variëren in de samenstelling kunnen de eigenschappen van betonmortel worden aangepast aan de eisen en omstandigheden van het betreffende project.

Welke soorten beton zijn er?

Verschillende soorten beton zijn inmiddels gangbaar geworden. Uitgebreide informatie hierover is beschikbaar bij een betoncentrale aangesloten bij Betonhuis. Verreweg de meeste betonconstructies kunnen worden gerealiseerd met wat NEN-EN 206 het 'normale' beton noemt. In een aantal gevallen wordt van het beton echter een specifieke eigenschap gevraagd. Soms past deze specifieke eigenschap nog wel binnen het kader van NEN-EN 206, maar voor sommige toepassingen zijn aanvullende eisen gewenst.

Ook kan het zijn dat de samenstelling van het beton totaal niet meer binnen de grenzen van NEN-EN 206 past. Meestal is daar andere of aanvullende regelgeving voor ontwikkeld in de vorm van CUR-Aanbevelingen. En soms kan worden volstaan met de productinformatie van de betreffende producent. 

Soorten beton Eigenschap Toepassing

Aardvochtig beton

Vormvast, blijft op eigen kracht staan In de wegenbouw bij gebruik slipvormfaver

Colloïdaal beton Onderwaterbeton

Ontmengt niet onder water of in water. Verkrijgbaar in open en dichte structuur Tunneltoeritten, funderingen van parkeergarages, oeverbescherming en bermbeton
Gepolymeerbeton Beton met geopolymeren is een verzamelnaam voor alkaligeactiveerde aluminiumsilicaten. Toepassing van geopolymeren is een technologie die nog ouder is dan de overbekende 'weg naar Rome'. Voorbeelden voeren zelfs terug naar het oude Egypte, naar de tijd van de bouw van de eerste piramiden. Bepaalde eigenschappen van geopolymeer beton zijn vergelijkbaar en in sommige gevallen beter dan traditioneel beton. Rotondes, vloeren en wanden. 
Hogesterktebeton Hoge eindsterkte, snelle sterkteontwikkeling, slank, slijtvast en duurzaam Viaducten, grote overspanningen en bij agressief milieu
Kleurbeton Kleurpigment toegevoegd, door en door gekleurd Gevels, kunstwerken, bouwonderdelen en schoonbeton constructies
Lichtbeton Volumieke massa ≤ 2.000 kg/m3  Betonconstructies op een ondergrond met een laag draagvermogen, renovaties op een bestaande fundering
Printbeton Pas gestort verdicht betonmortel, eventueel in kleur, waarin met matrijzen of rubberstructuurmatten een patroon wordt aangebracht

Opritten, terrassen, vluchtheuvels, bermbeton, wandelpaden

Staalvezelbeton Staalvezels toegevoegd (Bedrijfs)vloeren, wanden, rotondes 
Normaal beton Gangbare sterkteklasse, milieuklasse, enz. Boorpalen, funderingen, vloeren, wanden, bruggen en stallen
Schoonbeton Proces waarbij de esthetische kwaliteit van het betonoppervlak wordt bepaald door vele factoren  Gevels, geluidschermen, wegenbouw en binnenwanden.
Vezelversterkt beton (Kunststof) vezels toegevoegd (Bedrijfs)vloeren, rotondes en brandwerende constructies

Vloeistofdicht beton

Hoge weerstand tegen indringing van vloeistoffen  Bedrijfsvloeren, kuilvloeren, mestopslag en zwembaden
Zelfverdichtend beton, verdichtingsarm beton Zeer vloeibaar en homogeen, hoeft niet of nauwelijks verdicht te worden  Constructies met complexe vormen en/of hoge wapeningsdichtheid en schoonbeton constructies.
Zwaarbeton  Volumieke massa > 2.600 kg/m3  Stralingswerende constructies zoals ruimten met röntgenapparatuur in ziekenhuizen